Eerste
Hulp Bij
Ongemak

Eerste Hulp bij Ongemak is een audiovisuele serie over het sociaal ongemak dat kleeft aan het gesprek rondom onzichtbaar anders zijn. Het laat de complexiteit zien die de alledaagse dialoog met zich mee brengt, en het taalkundig gereedschap dat mensen ontwikkelen om hier mee om te gaan.

Dit project onderzoekt de tussenruimte rondom labels, diagnoses, (fysieke) beperkingen en andere onzichtbare verschillen van de maatschappelijke norm.

Het resultaat is deze serie, die de overlap laat zien tussen de persoonlijke ervaringen van mensen, die plaats vinden in deze tussenruimte. Het werk is een documentatie maar heeft ook een rol als platform dat herkenning en support biedt.

Heb jij ook iets toe te voegen aan de taalkundige gereedschapskist? Bijvoorbeeld een woord of een ervaring of wil je meedoen aan seizoen 2? Mail dan jouw woord en een korte omschrijving naar:

info@eerstehulpbijongemak.nl

© Fien Leeflang, 2020
Met veel dank aan alle sprekers.

Drempelwaarde

Dit keer bespreken we het hebben van een sociale drempelwaarde, en hoe die hoger of lager wordt door slechte en goede ervaringen. Maar ook hoe lastig het is om te beslissen of je er over heen moet stappen of dat de zelfbescherming reëel is.

Humor

Humor is iets dat we allemaal goed kennen. Dit keer gaat het over de verschillende kanten van het gebruik van humor: als zelfbescherming, als een poging tot contact met anderen en hoe humor ook een schadelijk stereo type in stand kan houden.

Herleiding

Deze aflevering gaat over het proces van herleiding. Een van de sprekers legt het uit als het leggen van nieuwe verbanden tussen hoe jij je voelt en waar dat misschien vandaan komt. Een proces van zelfinzicht en acceptatie.


Marginaal

Deze aflevering gaat over de ervaring van je marginaal voelen. Hoe kunnen we kijken naar marginaal of anders te zijn. Hoe zou je dit gevoel aan anderen kunnen uitleggen? Wat is de nuance die helpt om iemand niet als marginaal weg te zetten?


Zelfregie

In deze aflevering gaat het over zelfregie. Je kan dit uitleggen als een actieve houding aannemen in je leven, je eigen grenzen op waarde schatten en die actief handhaven. Het helpt je om je te beschermen tegen onhandige sociale knelpunten en het helpt je bij het aansturen van andermans verwachtingen over jou.

Overbewust

Overbewust is een woord dat de meeste mensen wel kennen. In deze aflevering bespreken we het verschil tussen bewust en overbewust zijn en waarom het belangrijk is dat we dit uitspreken om isolerende ervaringen te voorkomen.